Grunden till bra glasögon börjar med en riktig synundersökning

20130524-363220130524-362020130524-361420130524-3654

20130524-363520130524-3579En synundersökning tar ca 45 minuter och då fastställer vi ditt synfel och stämmer sen av resultatet i en i provbåge så vi vet att det känns bra för dig att se med dessa styrkor.
Vi undersöker ditt binokulära seende, tittar om det finns dolda skelningar som påverkar ögonens samsyn och mäter ögats tryck.

Ögats yttre och inre delar besiktigas i mikroskop. På så sätt kan vi upptäcka t ex grå starr, om det finns en tårfilmsproblematik, åldersförändringar på ”gula fläcken” och t o m diabetesförändringar -ibland kanske innan ens diagnosen är ställd av läkare.
Undersökningen kan också visa om du har riskfaktorer att utveckla den ibland ärtfliga sjukdomen glaucom  eller rentutav upptäcka att du redan har den – det som i folkmun kallas ”grön starr” . Glaucom är en sjukdom som leder till blindhet. Ju tidigare man hittar och diagnosticerar den – desto bättre är prognosen. Men det är inte bara ögontrycket som avgör diagnosen. Man kan t o m ha lågt tryck och ändå ha glaucom, så kallat normaltrycks-glaucom.
Jag har till min hjälp en FDT-synfältsmätare som redan i tidigt skede av sjukdomen kan upptäcka små defekter, innan det gett några som helst symptom.

Med hjälp av en ögonbottenkamera kan vi även dokumentera samt på en skärm visa dig vad vi ev hittat för patologiska fynd.

Skulle det vid undersökningen upptäckas några sjukliga förändringar som behöver kontrolleras av ögonläkare skickar vi en remiss.
eye doctor with eye exam chart
Även om dina ögon inte uppvisar några patologiska fynd som bör remitteras
har jag numera möjlighet att erbjuda dig att ändå få en konsultation av ögonläkare genom att göra en Synhälsoundersökning och sända resultatet till Eye-Diagnostics.
klicka här för att läsa mer.

Jag har under några års tid valt att uppgradera min optikerutbildning med ett extra högskoleår på distans -och har numera en Magisterexamen inom klinisk optometri (60 Hp) vilket förutom att det gett mig utökade kunskaper att bedöma ögonbottenfoton,
även har utvidgat mina kunskaper inom neurologi, farmakologi samt binokulärseende.  Denna fortbildning har även gett mig kompetens att använda pupillvidgande, ögonmuskelavslappnande samt bedövande ögondroppar i min verksamhet.
Vi erbjuder idag synundersöknngar från 400 kr. Jag erbjuder även ortoptisk träning för personer med konvergens- eller ackommodativa problem.
klicka här för att läsa om synträning med dator

Optikerförbundet har som mål att som att vi legitimerade optiker skall vidareutbilda oss och hålla oss uppdaterade inom vårt eget yrke. Det finns på optikerförbundets hemsida www.optikerforbundet.se en topplista på de mest fortbildade optikerna. När vi optiker senast hade vår kongress passade Smålandsnytt på att uppmärksamma detta med ett inslag. Ni ser säker tydligt vem som sitter och för flitiga anteckningar längst fram, eller hur? http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/optiker
För närvarande (januari 2018)
ligger jag på plats 3….. Thumbs up smiley


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du att ögat är det enda stället på kroppen där man har möjlighet att se  blodkärlen samt titta in mot hjärnan

Hur ofta bör man bli undersökt?

Den legitimerade optikern är ansvarig för att ge råd om hur ofta undersökning bör göras. Detta råd måste vara individuellt anpassat, och får inte vara baserat på ev eventuellt förväntad försäljning.

Råd som lämnas skall vara tydliga och skall journalföras.

Den uppföljningsfrekvens som normalt rekommenderas är.

 Ålder  Frekvens
 Patienter upp till 18år utan synfel eller samsynsproblem  2år
 Patienter upp till 18 år med korrigerat synfel eller med samsynsproblem  1år
 Patienter 18-40 år, med och utan synfel eller samsynsproblem  3år
 Patienter 40-65 år, med och utan synfel eller samsynsproblem  2år
 Patienter över 65 år med och utan synfel och samsynsproblem  1år

 

I flera fall måste mer frekvent undersökning rekommenderas. Så är tex. fallet för kontaktlinsbärare:

 Patientkategori  Frekvens
 Normal, minimifrekvens för uppföljning av ögonhälsa hos kontaktlinsanvändare  1år
 Förstagångstilpassning av linser för dagbruk  Första månaden tät uppföljning
 Tillpassning av linser för vecko- eller månadsbruk dygnet-runt  Första 3 månaderna tät uppföljning
 Dygnet-runt bruk av linser,vecko- eller månadsvis  6 månader
 Okulära fynd som är relaterade till kontaktlinsanvändningen  Frekvent, efter behov

Andra fall då tätare undersökning måste rekommenderas är tex då ärftlighet för ögonsjukdomar finns, eller tex för barn med stora eller snabba ändringar av synen, eller med samsynsproblem