En synundersökning handlar om mer än att skaffa glasögon…

20130524-363220130524-362020130524-361420130524-3654

20130524-363520130524-3579En synundersökning hos oss tar ca 50-55 minuter .Vi fastställer ditt synfel och stämmer sen av resultatet i en i provbåge så vi säkert vet att det känns bra för dig att se med dessa styrkor.
Men en synundersökning är mycket mer än så….
Vi tar status på ditt binokulära seende dvs ser hur stabil din samsyn är. Söker om det finns skelningar och muskulära problem, som kan orsaka ex trötthet vid datorarbete, studier etc.
I ett mikroskop bedöms om det finns ex början till grå starr, eller en tårfilmsproblematik. Kombinerat med en så kallad Wolklins på +90D, så blir det även möjligt att bedöma ögats näthinna med stor förstoring, vilket gör möjlighet att upptäcka om det exempelvis finns sjukliga förändringar på ”gula fläcken”,  synnervsförändringar, naevin (födelsemärken) med malignt utseende, diabetesförändringar -ibland kanske innan ens diagnosen är ställd av läkare och i värsta fall en intrakraniell tryckstegring. (vilket kan orsakas av ex tumörer).
Undersökningen kan också visa om du har riskfaktorer att utveckla den ibland ärtfliga sjukdomen glaucom  eller rentutav upptäcka att du redan har den – det som i folkmun kallas ”grön starr” . Glaucom är en sjukdom som med tiden leder till blindhet.
Ju tidigare man hittar och diagnosticerar den – desto bättre är prognosen.
Det förekommer emellanåt att jag träffar patienter som blivit nästan blinda på ett öga utan att själva veta om det. Man tittar ju nästan uteslutande alltid med två ögon. 
Men det är inte bara ögontrycket som avgör diagnosen. Man kan t o m ha lågt tryck och ändå ha glaucom, så kallat normaltrycks-glaucom.
Jag har till min hjälp en FDT-synfältsmätare som redan i tidigt skede av sjukdomen kan upptäcka små defekter, innan det gett några som helst synsymptom.

Med hjälp av en ögonbottenkamera kan vi även dokumentera samt på en skärm visa dig vad vi ev hittat för patologiska fynd. Sedan årsskiftet 2020 har jag även en OCT- ett instrument som bl a kan upptäcka avvikelser i antalet nervtrådar mellan ögonen samt små förändringar i näthinnan som ett ögonbottenfoto tyvärr kan missa.

Skulle det vid undersökningen upptäckas några sjukliga förändringar som behöver kontrolleras av ögonläkare skickar vi självklart en remiss. Inom det fria vårdvalet har jag nu även möjlighet att skicka remisser direkt till Capio Ögon i Jönköping. Dit blir du kallad för undersökning redan inom en månad från att remissen skickats, och till ordinarie patient-taxa. Dit finns även möjlighet att skicka dig utan sjukdomsbild men som är orolig för att du kan utveckla de ärftliga ögonsjukdomar ni har i släkten
eye doctor with eye exam chart

Jag har under några års tid valt att uppgradera min optikerutbildning med ett extra högskoleår -och har numera en Magisterexamen inom klinisk optometri (60 Hp)
Med denna examen har jag utvidgat mina kliniska kunskaper inom neurologi, farmakologi, binokulärseende samt att bedöma ögonbottenbilder.
Det har även gett mig behörighet att i min verksamhet, använda pupillvidgande, ögonmuskelavslappnande samt bedövande ögondroppar.
En synundersökning enligt ovan kostar från 595 kr.
Jag erbjuder även ortoptisk träning för personer med konvergens- eller ackommodativa problem.
klicka här för att läsa om synträning med dator

Optikerförbundet har som mål att som att vi legitimerade optiker skall vidareutbilda oss och hålla oss uppdaterade inom vårt eget yrke.
På optikerförbundets hemsida www.optikerforbundet.se finns en topplista på de mest aktiva optikerna, som fortbildar sig och hänger med i de nya rönen. Jag brukar finnas med i toppskiktet och har t o m legat överst med flest poäng några gånger.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/optiker

Thumbs up smiley


Visste du att ögat är det enda stället på kroppen där man har möjlighet att se  blodkärlen samt titta in mot hjärnan

Hur ofta bör man bli undersökt?
Nedan ses rekommendationer från optikerföbundets egen hemsida:

Den legitimerade optikern är ansvarig för att ge råd om hur ofta undersökning bör göras. Detta råd måste vara individuellt anpassat, och får inte vara baserat på ev eventuellt förväntad försäljning.

Råd som lämnas skall vara tydliga och skall journalföras.

Den uppföljningsfrekvens som normalt rekommenderas är.

 Ålder  Frekvens
 Patienter upp till 18år utan synfel eller samsynsproblem  2år
 Patienter upp till 18 år med korrigerat synfel eller med samsynsproblem  1år
 Patienter 18-40 år, med och utan synfel eller samsynsproblem  3år
 Patienter 40-65 år, med och utan synfel eller samsynsproblem  2år
 Patienter över 65 år med och utan synfel och samsynsproblem  1år

I flera fall måste mer frekvent undersökning rekommenderas. Så är tex. fallet för kontaktlinsbärare:

 Patientkategori  Frekvens
 Normal, minimifrekvens för uppföljning av ögonhälsa hos kontaktlinsanvändare  1år
 Förstagångstilpassning av linser för dagbruk  Första månaden tät uppföljning
 Tillpassning av linser för vecko- eller månadsbruk dygnet-runt  Första 3 månaderna tät uppföljning
 Dygnet-runt bruk av linser,vecko- eller månadsvis  6 månader
 Okulära fynd som är relaterade till kontaktlinsanvändningen  Frekvent, efter behov

Andra fall då tätare undersökning måste rekommenderas är tex då ärftlighet för ögonsjukdomar finns, eller tex för barn med stora eller snabba ändringar av synen, eller med samsynsproblem