Hälsoundersök dina ögon!

Undersökningen hos EyeDiagnostics optiker innefattar mätning av synskärpa, ögontryck, näthinnefoto och synfältskontroll. Samtliga resultat bedöms av EyeDiagnostics ögonläkare.

Minst 1/2 miljon svenskar har en ögonsjukdom utan att veta om det

Förändringar i gula fläcken, näthinneskador av diabetes, grön eller grå starr kan behandlas om de upptäcks i tid. Har du någon av dessa sjukdomar i familjen är undersökningen särskilt viktig.

EyeDiagnostics är ett samarbete mellan ögonläkare och optiker.

Ögonbottenundersökning är ett viktigt redskap för att hitta sjukdomar i tidigt skede.

Leg Optiker Fia Göransson, med magisterexamen i klinisk optometri